• Vanuit Nederland kunt u gratis bellen naar Vanuit Nederland gratis
  • 0800 5555 888

Privacy Statement Seal-Guard Europe B.V.

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. Seal-Guard Europe B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe ons privacybeleid is opgebouwd. In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor ongeautoriseerde derden.

Persoonsgegevens die wij van (potentiële) klanten verwerken

Seal-Guard Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u goederen van ons afneemt en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch of tijdens een bezoek van een van onze medewerkers aan uw bedrijf of door afgifte van een visitekaartje in het kader van beurzen en dergelijke. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Wij verwerken geen particuliere adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, omdat wij enkel Seal-Guard® producten aan bedrijven leveren.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Seal-Guard Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Informeren van potentiële klanten om een commerciële relatie tot stand te brengen.
• Informeren van bestaande en potentiële klanten over de voordelen en kenmerken van de Seal-Guard® producten en nieuwe ontwikkelingen van Seal-Guard Europe B.V.
• Afsluiten en uitvoeren van koopovereenkomsten met klanten.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Seal-Guard Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Seal-Guard Europe B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Seal-Guard Europe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seal-Guard Europe B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@seal-guard.eu. We reageren zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Seal-Guard Europe B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Seal-Guard Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@seal-guard.eu.

Over dit Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Seal-Guard Europe B.V. Dit Privacy Statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 1 mei 2020. De meest recente versie vindt u altijd op www.seal-guard.eu.

Contact

Wilt u meer informatie over de door ons opgeslagen gegevens, of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over de beveiliging van uw gegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@seal-guard.eu of telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)53 536 2127.

Seal-Guard® projecten

Bekijk alle projecten

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel
5.000 m2 kalksteen (Moleanos)

Het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Schiphol Ho...

Bekijk project

Markthal Rotterdam
3.000 m2 graniet

Markthal Rotterdam is de eerste overdekte markt...

Bekijk project

Paleis Het Loo
1.000 m2 graniet

Paleis Het Loo in Apeldoorn is een voormalig ko...

Bekijk project

Landhuishotel De Bloemenbeek
300 m2 zandsteen

Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte bestaa...

Bekijk project