• Vanuit Nederland kunt u gratis bellen naar Vanuit Nederland gratis
  • 0800 5555 888

Proclaimer

Algemeen

Seal-Guard Europe B.V. heeft de website www.seal-guard.eu (hierna: de website) met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en doet er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Seal-Guard Europe B.V. garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig en juist is. Mocht u op de website een pagina, document of foto tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stelt Seal-Guard Europe B.V. uw reactie bijzonder op prijs. U kunt dit laten weten via info@seal-guard.eu. We reageren zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw e-mail.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het Privacy Statement van Seal-Guard Europe B.V.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik website

Aan het gebruik van de website zijn voorwaarden verbonden zoals hieronder beschreven. Door het gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Seal-Guard Europe B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van de website voortzet na aanpassing van de voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van Seal-Guard Europe B.V. of haar licentiegevers en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Gebruik van beeldmateriaal op de website

Het gebruik maken van beeldmateriaal op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Seal-Guard Europe B.V. Met beeldmateriaal bedoelen wij onder andere, maar niet uitsluitend: logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties en filmpjes. Wilt u ons beeldmateriaal gebruiken voor publicatiedoeleinden of wilt u professionele productfoto’s ontvangen voor uw website of webshop? Neem dan contact met ons op via info@seal-guard.eu.

Overige bepalingen

Seal-Guard Europe B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. De informatie op de website kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Seal-Guard Europe B.V. worden gewijzigd.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Seal-Guard® projecten

Bekijk alle projecten

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel
5.000 m2 kalksteen (Moleanos)

Het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Schiphol Ho...

Bekijk project

Markthal Rotterdam
3.000 m2 graniet

Markthal Rotterdam is de eerste overdekte markt...

Bekijk project

Paleis Het Loo
1.000 m2 graniet

Paleis Het Loo in Apeldoorn is een voormalig ko...

Bekijk project

Landhuishotel De Bloemenbeek
300 m2 zandsteen

Landhuishotel De Bloemenbeek in De Lutte bestaa...

Bekijk project